Rastislav Šimora

Rasťo tento rok nastupuje do 4.ročníka externého štúdia na bohosloveckej fakulte v Bratislave a dúfame, že nás tam kvalitne reprezentuje. Rasťovi patrí veľká vďaka za výpomoc Lusaku počas prázdnin kedy je toho hrania trošku viacej. Rasťo je vynikajúci perkusionista a vždy vie položiť nečakanú otázku a poskočiť si v správnej chvíli.

PS: Rasťova dochvíľnosť sa z dlhoročného hodnotenia 4-, počas tohtoročných prázdnin, posunula na úroveň 1*.

LuSaKo:     členom od 12/2000

                    Spev: 1 hlas, perkusie

                    Zaradenie: vedúci oddelenia duchovného zdravia